Теоретичні аспекти застосування аутсорсингу як інструмент підвищення ефективності господарської діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто застосування аутсорсингу для підвищення ефективності господарської діяльності підприєств, з урахуванням особливих характеристик підприємств на різних етапах їх життєвого циклу. The application of outsourcing to improve business pidpryyestv, given the special characteristics of firms at different stages of their life cycle.

Опис

Ключові слова

аутсорсинг, outsourcing, життєвий цикл, етапи життєвого циклу, lifecycle, stages of life cycle, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Луцька, Т. В. Теоретичні аспекти застосування аутсорсингу як інструменту підвищення ефективності господарської діяльності підприємств / Т. В. Луцька // Управління сучасним підприємством : VIII міжнар. наук.-практ. конф., 22-23. берез. 2012 р. - К. : НУХТ, 2012. - С. 173-174.