Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено вплив органічних кислот ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних, отриманих термокислотним осадженням білків молока. Ефективна в'язкість концентратів білково-ягідних зростає зі збільшенням кількості внесення ягідного коагулянту до 11 % з масовою часткою органічних кислот 0,33 % та зниженням його активної кислотності до 2,4. За умов внесення ягідного коагулянту в кількості 3 % з масовою часткою органічних кислот 0,09 % та рН 2,8 концентрати білково-ягідні мали менш щільну просторову структуру, виражені синеретечні властивості, легко віддавали сироватку при термомеханічному впливі. The influence of organic acids in berry coagulant on the structural and mechanical characteristics of protein-berry concentrates obtained by thermo-acid precipitation of milk proteins has been determined. The effective viscosity of protein-berry concentrates increases with an increase in the amount of berry coagulant added up to 11 % with a mass fraction of organic acids of 0.33 % and a decrease in its active acidity to 2.4. Under the condition that berry coagulant was added in an amount of 3 % with a mass fraction of organic acids of 0.09 % and a pH of 2.8, the protein-berry concentrates had a less dense spatial structure, pronounced synergistic properties, and easily gave the serum under thermomechanical effects.

Опис

Ключові слова

ефективна в’язкість, концентрати білково-ягідні, органічні кислоти, термокилотна коагуляція, effective viscosity, protein-berry concentrates, organic acids, thermo-acid coagulation, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек О.В. Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних / О.В. Грек, О.О. Онопрійчук, Т.В. Пшенична // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти: Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю: Матеріали конференції, 28-29 березня 2019 р. – Київ: ККІБП, 2019. – С. 14-15.