Дослідження шляхів зменшення енерговитрат у пакувальному обладнанні

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нове покоління пакувального обладнання тільки починає розвиватись і потребує осмислення теорії його побудови, розробки новітніх конструкцій матеріалів і енергоощадних компоновочних рішень. Такий підхід дає можливість зменшити витрати на виготовлення та експлуатацію пакувального обладнання і в кінцевому значенні на зменшення собівартості продукції. A new generation of packaging machines is just beginning to develop, and requires understanding of the theory of its construction, the development of new materials and energy-efficient designs komponovochnyh decisions. This approach makes it possible to reduce the cost of production and operation of packaging equipment and end value to reduce production costs.

Опис

Ключові слова

дослідження, пакувальне обладнання, шляхи зменшення, investigation, ways to reduce, packaging machinery, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Якимчук, М. В. Дослідження шляхів зменшення енерговитрат у пакувальному обладнанні / М. В. Якимчук, О. М. Гавва // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — К., 2014. – С. 110-112