Оцінка втрат клітинного соку та зміни органолептичних показників заморожених плодів при тривалому зберіганні і дефростації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Теоретично обґрунтовано, експериментально підтверджено доцільність поєднаного використання низьких температур і спеціально підібраних кріопротекторів при отриманні й тривалому зберіганні плодових напівфабрикатів без погіршення їхніх органолептичних та якісних показників. Критерій такої оцінки — ступінь кріоушкоджень структури біооб'єктів, непрямим свідченням якого є величина втрат клітинного соку плодів вишні різних помологічних сортів після заморожування, зберігання, дефростації. Theoretically substantiated, experimentally confirmed the feasibility of combined use of low temperatures and specially selected cryoprotectants in obtaining and prolonging storage of fruit semifinished products without degradation of their organoleptic and qualitative parameters. The criterion for such an assessment is the degree of cryopreservation of the structure of bioobjects, the indirect evidence of which is the magnitude of the loss of cellular juice of cherry fruit of various pomological varieties after freezing, storage, defrosting.

Опис

Ключові слова

заморожування, кріопротектори, дефростация, кріоушкодження, плоди вишні, freezing, cryoprotectors, defrostation, organoleptic indices, cryogenous damages, cherries, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Оцінка втрат клітинного соку та зміни органолептичних показників заморожених плодів при тривалому зберіганні і дефростації / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Т. А. Мартиненко // Харчова промисловість. - 2018. - №23. – С. 13-20.

Зібрання