Інтенсифікація біохімічного окислення забруднень стічних вод харчових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано методи інтенсифікації аеробного очищення стічних вод. Запропоновано електричне стимулювання активного мулу.
Been characterized by the intensification of aerobic wastewater treatment. An electrical stimulation activated sludge.

Опис

Ключові слова

стічні води, аеротенк, електричний струм, wastewater, aeration tanks, electric current, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Сулейко, Т. Л. Інтенсифікація біохімічного окислення забруднень стічних вод харчових підприємств / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова // 71-а наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених : програма і матеріали конф. , Київ, 18 – 19 квітня 2005 р. – К. : НУХТ, 2005. – Ч. II.