Оцінювання асортименту та якості продукції підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

асортимент, якість товару, портфельний аналіз, коефіцієнт раціональності структури асортименту, матриця БКГ, життєвий цикл товару, асортиментна політика, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Шинкар, Н. П. Оцінювання асортименту та якості продукції підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Наталія Петрівна Шинкар ; наук. керівник Світлана Борисівна Розумей. – Київ, 2020. – 65 с.