Громадське виховання та громадська активність студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим завданням громадянського виховання є становлення громадянськості, формування громадянських компетентностей, здатностей і навичок людини із соціальної адаптації і життя в умовах громадянського суспільства і правової держави, що формуються шляхом засвоєння соціального досвіду і відносин у суспільстві у процесі практичної соціально-орієнтованої діяльності. An important task of civic education is to establish citizenship, civil competencies, abilities and skills of human social adaptation and life in a civil society and rule of law, which are formed by the assimilation of social experience and relationships in the community in the process of practical social-oriented activities.

Опис

Ключові слова

громадська активність, студенти, громадське виховання, public education, students, social activity, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Чернова, А. Громадське виховання та громадська активність студентської молоді / А. Чернова, О. Казаков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 128-131.