Комплекси феруму (III) з дібазолом та використання їх у фармакологічній та аналітичній практиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метал-індикаторним методом досліджено комплексоутворення Fe (III) з дібазолом. Встановлені кількісні характеристики складу та стійкості дослідженої системи. Metal-indicator method investigated complexing Fe (III) with dibazolom. Established quantitative characteristics of the composition and stability of the investigated system.

Опис

Ключові слова

дібазол, фармакологія, комплекси феруму, dibazol, Pharmacology, iron complexes

Бібліографічний опис

Максименко, О. Комплекси феруму (III) з дібазолом та використання їх у фармакологічній та аналітичній практиці / О. Максименко, Ю. Ісакова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 713-714.