Сімейні архіви - першоджерела для вивчення історії держави

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Історія твориться щодня, історія твориться людьми. Кожен читач мемуарів стає ближчим з автором, розуміє його особистісне ставлення до подій, які сьогодні є історією. Але історією не академічною, а людською. Українська нація повинна знати свою історію, без прикрашань і перебільшень. History is happening every day, history is created by people. Every reader of memoirs is closer to the author understands his personal attitude to the events that are now history. But history is not academic, and human. Ukrainian nation should know its history without decorations and exaggerations.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, сімейні архіви, історія, family archives, history

Бібліографічний опис

Силка, О. З. Сімейні архіви - першоджерела для вивчення історії держави / О. З. Силка, І. Глущенко // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 19 листопада 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 39–40.