Оптимізація системи електропостачання харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для живлення підприємств харчової промисловості використовують радіальну ЛЕП напругою 10.35 кВ, в містах їх підключають до магістральних кільцевих мереж. Електроприймачі на цих заводах відносяться до другої категорії надійності. Крім того, основне виробництво заводів займає невелику територію (за винятком насосних станцій). Вони мають високовольтну розподільчу мережу напругою 6 . 1 0 кВ. Потужність трансформаторів на таких заводах перевищує, як правило, 750 кВ •А, а тому на них обов'язково необхідно передбачити систему компенсації реактивної потужності. To supply the food industry using radial TL 10.35 kV voltage in the cities they are connected to the main ring networks. Electro these plants belong to the second category of reliability. In addition, the main production plant occupies a small area (except pumping stations). They have a high-voltage distribution network voltage 6. 0 1 kV. Power transformers for these plants than usually • A 750 kV, and so they must be provided compensation system reactive power.

Опис

Ключові слова

електропостачання, харчова промисловість, оптимізація системи, electricity, food industry, optimization system, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Шестеренко, В. Є. Оптимізація системи електропостачання харчових виробництв / В. Є. Шестеренко, О. А. Мащенко, О. В. Данько // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 561.