Роль фізичної культури і спорту в орієнтації здобувачів вищої освіти на здоровий спосіб життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз наукової літератури з вивчення проблеми основ здорового способу життя, роль фізичної культури і спорту в орієнтації здобувачів вищої освіти на здоровий спосіб життя
An analysis of the scientific literature on the problem of the basics of a healthy lifestyle, the role of physical culture and sports in the orientation of higher education seekers to a healthy lifestyle was carried out

Опис

Ключові слова

здоровий спосіб життя, здобувачі вищої освіти, нealthy lifestyle, students of higher education, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Топчієва, Г. О. Роль фізичної культури і спорту в орієнтації здобувачів вищої освіти на здоровий спосіб життя / Г. О. Топчієва // The significance of physical culture and sports for human health : proceedings of the International scientific conference, 6–7 March 2024, Riga, Republic of Latvia. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. – Pp. 68–71.