Застосування інтегрального числення в геоморфології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Геоморфоло́гія — наука про рельєф Землі, його походження, просторові, генетичні та історичні закономірності будови та розвитку. Обчислено об’єм вулкана гавайського типу, профіль якого можна апроксимувати експоненційною функцією. Geomorphology is the science of the Earth's relief, its origin, spatial, genetic and historical patterns of structure and development. The volume of a Hawaiian-type volcano whose profile can be approximated by an exponential function is calculated.

Опис

Ключові слова

інтегрування частинами, геоморфоло́гія, об’єм вулкана гавайського типу, integration by parts, geomorphology, volume of the Hawaiian volcano, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. Застосування інтегрального числення в геоморфології / В. В. Листопад, В. П. Шоха, О. В. Гонська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 208.