Новий підхід до проблеми очищення стічних вод на підприємствах м’ясомолочної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1993

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній доповіді розглядається розв’язання проблеми очищення стічних вод підприємств м’ясо-молочній промисловості. Підтверджено, зокрема, у виробничих умовах, що шляхом метанової ферментації можна досягти зниження концентрації забруднень до 98% вихідної. Проблему широкомасштабного впровадження метанової ферментації для очищення стічних вод м’ясокомбінатів необхідно розглядати нерозривно з удосконаленням водоспоживання виробництва. In this lecture the decision of problem of cleaning of flow waters of enterprises is examined meat of suckling industry. Сonfirmed, in particular, in production terms, that by methane fermentation it is possible to attain the decline of concentration of contaminations to 98% initial. Problem of large-scale introduction of methane fermentation for cleaning of flow waters of meat-packing plants it is necessary to examine indissolubly with the improvement of water consumption of production.

Опис

Ключові слова

стічні води, м’ясомолочна промисловість, метанова ферментація, sewages, meat is suckling industry, methane fermentation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Салюк, А. І. Новий підхід до проблеми очищення стічних вод на підприємствах м’ясомолочної промисловості / Салюк, А. І. // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчовій і переробній промисловості", 19-21 жовтня 1993р. - Kиїв : KTIXП, 1993.