Впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій: переваги та недоліки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впровадження ІКТ в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору - одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. Сьогодні ІКТ стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. The introduction of ICT in the educational system of Ukraine and the formation of a single information-educational space - one of the priorities of current government policy. Today, ICTs have become an integral part of the modern world, they largely determine further economic and social development of mankind. These conditions require revolutionary changes and training system.

Опис

Ключові слова

процес навчання, комунікаційні технології, інформацтйні технології, learning, communications technology, informatstyni technology, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Тригуб, І. П. Впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій: переваги та недоліки / І. П. Тригуб // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 258-264.