Спосіб виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів або спирту етилового технічного (Деклараційний патент на винахід № 64538)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалений спосіб виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів або спирту етилового технічного шляхом введення нових технологічних прийомів. An invention behaves to a spirit industry and is the improved method of production of high-antiknock oxygen-containing addition to petrols by application of new technological receptions.

Опис

Ключові слова

адсорбція, adsorption, десорбція, концентрування спирту, desorption, concentration of alcohol, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 64538 A, МПК 7 C10L1/18, C10L1/30. Спосіб виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів або спирту етилового технічного / Олійнічук С. Т., Міхненко Є. О., Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Жихарєв Ю. В., Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Мельник В. П. ; заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. ‒ № 2003065808 ; заявл. 24.06.2003 ; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2, 2004 р.

Зібрання