Використання алергенів у хлібопекарській промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У хлібопекарській промисловості використовується широкий спектр основної і додаткової сировини, що належить до алергенів. Метою було дослідити та визначити небезпечні фактори в повітрі робочої зони при виробництві хлібо-булочних виробів та їх вплив на працівників. З метою збереження здоров’я працівників слід мінімізувати безпосередній контакт співробітників із сировиною шляхом технічного переоснащення виробничого обладнання (використання автоматичних дозувальних станцій), проводити санітарну обробку приміщень відповідно графіку, робити перерви в роботі тощо. The baking industry uses a wide range of allergen-related primary and secondary raw materials. The purpose was to investigate and determine the hazardous factors in the air of the work area in the production of bakery products and their impact on employees. In order to maintain the health of employees, the direct contact of employees with raw materials should be minimized through technical re-equipment of production equipment (use of automatic metering stations), sanitary treatment of premises according to schedule, interruptions in work, etc.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, сировина, умови праці, виробництво, хлібопекарська промисловість, алергени, raw materials, working conditions, production, baking industry, allergens

Бібліографічний опис

Лабжинська, М. Ю. Використання алергенів у хлібопекарській промисловості / М. Ю. Лабжинська, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85-а Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Ч. II. - С. 452.