Дифузія як чинник розвитку інноваційного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропонована модель, що може бути використана для прогнозу визначення доцільності продажу новації фірмами, що створили дану новацію та з метою визначення доцільності покупки новації підприємствами, які готові її впровадити, оскільки запропонована нами модель фактично розглядає динаміку двох ринків – ринку товарів і ринку новацій. The article proposes a model that can be used to forecast the feasibility of selling an innovation by firms that created this innovation and for the purpose of determining the feasibility of buying an innovation by enterprises that are ready to implement it, since our proposed model actually considers the dynamics of two markets - the market of goods and the market of innovations .

Опис

Ключові слова

модель, новації, інноваційний процес, дифузія новацій, diffusion of innovations, model, innovations, innovation process, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Дифузія як чинник розвитку інноваційного процесу / Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка, Т. В. Швед // Determinants of innovation and investment development of multibranch entrepreneurship, tourism and hospitality industry : collective monograph. – Nuremberg : Verlag SWG imex GmbH, 2019. – Р. 46-57.