Безпека на робочому місці у закладах ресторанного господарства в умовах коронавіруса (COVID-19)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній роботі було проаналізовано законодавчі нормативні документи щодо дій роботодавців зі створення здорових і безпечних умов праці у закладах ресторанного господарства. Визначено, що з метою запобігання та управління ризиками поширення COVID-19 на робочому місці роботодавцям необхідно вжити заходів щодо збереження життя та здоров'я працівників шляхом створення ряду заходів упередження розповсюдження інфекції. The paper has analyzes the legislative regulations on the actions of employers to create healthy and safe working conditions in restaurants. It is determined that in order to prevent and manage the risks of the spread of COVID-19 in the workplace, employers need to take measures to save the lives and health of workers by creating a number of measures to prevent the spread of infection.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, заклади ресторанного господарства, restaurants, карантин (COVID-19), quarantine (COVID-19), роботодавець, employer, безпека, safety, умови праці, working conditions

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Безпека на робочому місці у закладах ресторанного господарства в умовах коронавіруса (COVID-19) /Н. В. Володченкова, О. К. Накемпій // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали IХ Всеукр. наук.-практ. конференції, 19-20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. - С. 301-302.