Міжнародні договори періоду Руїни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Період Руїни був надзвичайно складним і вирішальним у історії наш держави. Українські землі постійно переходили «з рук у руки» між сусідніми державами. Гетьмани, котрі несамовито прагнули кращої долі для українського народу, або ті, що прагнули навпаки, приймали не правильні або не вигідні рішення, що призвели до катострафічних наслідків. Ruins period was extremely difficult and decisive in the history of our state. Ukrainian land permanently moved "from hand to hand" between neighbors. Getman, who frantically sought a better life for the Ukrainian people, or those who wanted the opposite, taking no right or favorable decisions led to katostrafichnyh consequences.

Опис

Ключові слова

період Руїни, історія, Міжнародні договори, period Ruins, history, treaties, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Даниленко, О. Міжнародні договори періоду Руїни / Олександр Даниленко, Надія Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 25-26.