Спосіб виробництва піролізованої тріски (Деклараційний патент на корисну модель № 102045)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кузьмін, Олег Володимирович
Мирончук, Валерій Григорович
Топольник, Віра Григорівна
Шендрік, Тетяна Георгіївна
Тамаркіна, Юлія Володимирівна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва піролізованої тріски, що включає подрібнення деревної сировини та її сушіння. В якому як сировину використовують піролізовані деревні відходи - продукти 3 мм при початковій вологості 8-12 %, яку12переробки дубової тріски з розміром фракцій 6 додатково зволожують питною водою до 35-65 %, піролізують при температурі 300-500 °С протягом 0,5-48,0 год. та отримують піролізат з коефіцієнтом виходу 30-40 %, а також рідкі і газоподібні речовини при генеруванні повітряно-димової суміші для копчення та обсмажування з димом харчових продуктів - 60-70 %, далі проводять послідовну обробку піролізату водними розчинами з рівнем рН 2,0-3,0, 9,5-11,0, 6,5-7,5, протягом 5-10 хв. кожну, при цьому сушіння проводять впродовж 2-3 тижнів на відкритому повітрі при подальшому досушуванні з температурою 100-110 °С до повітряно-сухого стану з вологістю піролізату 4-8 %, а фракціонування піролізованої тріски проводять з відбором робочої фракції на ситі з отворами діаметром 5 мм. Pirolizovanoyi method of manufacturing chips, including chopping wood raw materials and drying. Which is used as a raw material pirolizovani wood waste - products of 3 mm at an initial moisture content 8-12% yaku12pererobky oak chips the size fractions moisturize 6 additional drinking water to 35-65% pirolizuyut at 300-500 ° C for 0,5-48,0 hours. and get pirolizat output by a factor of 30-40%, and liquid and gaseous substances generated in the air-smoke mixture to roasting and smoking food with smoke - 60-70%, spend more consistent processing pirolizatu aqueous solutions of pH 2.0 -3.0, 9,5-11,0, 6.5-7.5, 5-10 minutes. each, with drying is carried out for 2-3 weeks in the open air during the subsequent final drying temperature of 100-110 ° C to air-dry state with moisture pirolizatu 4-8% and fractionation pirolizovanoyi cod conduct the selection faction working on a sieve with holes 5 mm in diameter.

Опис

Ключові слова

піроліз, pyrolysis, відходи, wastes, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 102045, МПК (2016.01) C12G 3/07. Спосіб виробництва піролізованої тріски / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201504113 ; заяв. 28.04.2015 ; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19.

Зібрання