Сучасний стан розвитку олійно-жирової галузі в контексті продовольчої безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний стан розвитку олійно-жирової промисловості у контексті продовольчої безпеки України. The current state of oil and fat industry in the context of food security of Ukraine is analyzed.

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, олійно-жирова галузь, food security, oil and fat industry, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сіднєва, Ж. К. Сучасний стан розвитку олійно-жирової галузі в контексті продовольчої безпеки України / Ж. К. Сіднєва, Н. Л. Кузьмінська // Продовольча безпека : сутність, стан та особливості забезпечення : монографія / керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. – К. : Кондор, 2013. – 468 с.