Ідентифікація антоціанів, піраноантоціанів і поліфенольних сполук в екстрактах чорноплідної горобини методом хроматомас-спектрометрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Антоціани універсальні природні пігменти, наявні в натуральних продуктах, особливо в тих, що мають синій, пурпуровий, фіолетовий і червоний кольори. Проведено ідентифікацію антоціанів і піраноантоціанів, отриманих рідинною екстракцією різними розчинниками, з ягід чорноплідної горобини методом часопрольотної мас-спектрометрії HPLC/DAD/UV-Vis/ESI-MS-MS. Antocians are versatile natural pigments found in natural products, especially those with blue, purple, violet, and red colors. The identification of аntocians and pyranoanthocyanins obtained by liquid extraction with different solvents from chokeberry berries was carried out by time-of-flight mass spectrometry HPLC/DAD/UV-Vis/ESI-MS-MS.

Опис

Ключові слова

антоціани, мас-спектрометрія, чорноплідна горобина, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, аntocians, mass spectrometry, chokeberry berries

Бібліографічний опис

Подобій, О. В. Ідентифікація антоціанів, піраноантоціанів і поліфенольних сполук в екстрактах чорноплідної горобини методом хроматомас-спектрометрії / О. В. Подобій, М. В. Мілюкін // Modern achievements in food, organic and polymer chemistry : book of abstract International scientific conference is dedicated to the brigth memory of Professor Stanislav Voronov, October 24-26, 2023. – Lviv, 2023. – Pp. 125

Зібрання