«Перевернутий клас» як підхід до організації самостійної роботи майбутніх фахівців з харчових технологій у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

самостійна робота, «перевернутий клас», професійно орієнтоване монологічне мовленнія, self-directed study, “flipped classroom”, professionally oriented speech production, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. «Перевернутий клас» як підхід до організації самостійної роботи майбутніх фахівців з харчових технологій у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні / Г. А. Бойко // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 березня 2019 р. – К. : КНЛУ, 2019. - С. 499-501.