Роль молочної кооперації в економічному зростанні молочнопереробного виробництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний стан молочної галузі в Україні незадовільний і потребує постійного удосконалення технологій, організації та способів ведення господарства. Головна причина кризового стану молочної галузі в Україні полягає у відсутності чітко сформульованої концепції розвитку галузі. The current state of the dairy industry in Ukraine is unsatisfactory and requires constant improvement of technology, organization and methods of farming. The main reason for the crisis state of the dairy industry in Ukraine is the lack of clearly formulated the concept of the industry.

Опис

Ключові слова

молочна галузь, кризовий стан, кооператив, світовий ринок, dairy industry, state of crisis, cooperative, world market, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Копійка, Т. Роль молочної кооперації в економічному зростанні молочнопереробного виробництва в Україні / Т. Копійка, В. Гаркавко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 49–50.