Регіональна економіка: навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В посібнику подано методичні поради до вивчення лекційних тем, викладено завдання до проведення практичних занять, подано задачі, тематику рефератів та список контрольних питань з дисципліни «Регіональна економіка». Наведено тестові завдання до кожного модуля. Подано список рекомендованих до опрацювання літературних джерел.
In a manual methodical advices are given to the study of lecture themes, a task is expounded to realization of practical employments, tasks, subjects of reports and list of control questions, are given from discipline the "Regional economy". Test tasks over are brought to every module. The list of the literary sources recommended to working is given.

Опис

Ключові слова

теорії розміщення виробництва, theories of placing of production, економіка, регіон, розміщення продуктивних сил, регіональна економіка, регіональна політика, the economy, region, location of productive forces, regional politics, regional economy, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Відоменко, О. І. Регіональна економіка : навчально-методичний комплекс / О. І. Відоменко. - Київ : КАМЕіМВ, 2009. - 134 с.