Визначення потреб споживачів для удосконалення системи управління якістю у виробництві печива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Визначення потреб споживачів для удосконалення системи управління якістю у виробництві печива / С. Усатюк, А. Божко, О. Тищенко, М. Андреєва // Věda a perspektivy. – 2022. – № 9(16). – С. 409–422

Анотація

Система управління якістю широко використовується операторами ринку з виробництва харчових продуктів. Аналіз публікацій останніх років вказує на доцільність застосування графічних методів аналізу потреб споживачів з метою встановлення їх очікувань та визначення стратегічних цілей компанії. Успішною практикою вивчення задоволеності споживчів є метод Кано. The quality management system is widely used by market operators for the production of food products. The analysis of publications of recent years indicates the expediency of applying graphical methods of analyz ing consumer needs in order to establish their expectations and determine the company's strategic goals. A successful practice of studying consumer satisfaction is the Kano method.

Опис

Ключові слова

потреби споживачів, печиво, система управління якістю, удосконалення, метод Кано, карта задоволеності та незадоволеності споживачів, consumer needs, cookies, quality management system, improvement, Kano method, onsumer satisfaction and dissatisfaction map, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Зібрання