Оцінка енергомісткості технологічного процесу виробництва ріпакової олії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним паливно-енергетичним ресурсом технологічного обладнання сільськогосподарських переробних виробництв залишається електроенергія. Для досягнення конкурентоспроможності продукції малих олійних цехів сільськогосподарським виробникам необхідно раціонально комплектувати технологічні лінії менш енергомістким і якісним обладнанням, пристосованим для використання відходів на енергетичні потреби. Нагальною є задача визначення енергомісткості цього обладнання в умовах виробництва. The primary fuel and energy resources technology equipment agricultural processing industries is electricity. for achieve product competitiveness of small oil plants farmers need to efficiently complete less energy intensive production lines and quality equipment adapted for use of waste for energy needs. There is an urgent task definition energy consumption of this equipment in a production environment.

Опис

Ключові слова

технологічний процес, ріпакова олія, енергомісткість, process, rapeseed oil, power consumption

Бібліографічний опис

Шуляк, С. О. Оцінка енергомісткості технологічного процесу виробництва ріпакової олії / С. О. Шуляк, М. М. Гудзенко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 441.