Дослідження хаотичної поведінки технологічного об'єкта управління, аналіз, шляхи розв'язання проблем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливість підтримки оптимальних значень контрольованих технологічних параметрів складних об'єктів управління, які характеризуються віддаленістю стану термодинамічної рівноваги і формуванням дисипативних просторово-часових структур, є важливим питанням для вирішення проблем управління на сучасному етапі розвитку науки і техніки. The importance of support optimal values of process parameters controlled management of complex objects, which are characterized by remoteness thermodynamic equilibrium and the formation of dissipative spatial and temporal structures is an important issue to address management problems at the present stage of development of science and technology.

Опис

Ключові слова

технологічні об'єкти, управління, хаотична поведінка, technological objects, management, chaotic behavior, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Чернецький, М. В. Дослідження хаотичної поведінки технологічного об'єкта управління, аналіз, шляхи розв'язання проблем / М. В. Чернецький, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 108.