Характеристика вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва з позицій здорового харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі аналізу літературних даних та власних теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність використання вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва – жому та меляси для створення нових харчових продуктів та біологічно активних добавок до їжі оздоровчого призначення. Багатий біокомпонентний склад жому та меляси повинен стати істотною складовою у подоланні в раціонах харчування населення України дефіциту мінеральних елементів, харчових волокон, пектинових речовин тощо. The expedience of using the secondary raw resources of sugar beet procession (oilcakes and molasses) to create the new foodstuffs and biologically active supplements to food was proved on the base of analysis of literary data and results of our own theoretical and experimental researches. Biologically rich composition of oilcakes and molasses has to become the significant component to eliminate the deficit of mineral elements, food fibers, pectin substances etc. in Ukrainian people’s diet.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, цукровий буряк, жом, меляса, оздоровчі продукти, інновації, sugar beet, oilcakes, molasses, healthy foodstuffs, innovations

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Характеристика вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва з позицій здорового харчування / Г. О. Сімахіна // Цукор України. – 2014. – № 9 (105). – С. 6–11

Зібрання