Комп'ютерно-інтегровані структури управління технологічними комплексами неперервного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При автоматизації виробництв неперервного типу враховувались та використовуються як найбільш прості методи та алгоритми (на основі теорії лінійних систем), так і сучасні досягнення теорії управління (робастні та адаптивні системи, методи оптимізації, ситуаційне управління, використання елементів штучного інтелекту і т.д.). In industrial automation continuous type were taken into account and used as the most common methods and algorithms (based on the theory of linear systems), and modern control theory to achieve (robust and adaptive systems, optimization techniques, case management, use of elements of artificial intelligence, etc.).

Опис

Ключові слова

виробництво, manufacturing, комплекс, complex, керування, management, структура, structure, комп'ютерно-інтегровані системи управління, computer integrated management system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ладанюк, А. П. Комп'ютерно-інтегровані структури управління технологічними комплексами неперервного типу / А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб, В. Д. Кишенько // Науково-технічний журнал "Механіка та машинобудування". - 1999. - №1. - С. 98-101.

Зібрання