Удосконалення установки та модернізація вихрової сушарки з метою інтенсифікації процесу сушіння молочного казеїну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технічною задачею модернізації є інтенсифікація процесу сушіння, запобігання залежуваності матеріалу, підвищення якості висушуваного продукту, можливість регулювання часу перебування продукту в сушильній камері. The technical task of modernization is intensification drying process, prevention of material dependence, quality improvement the dried product, the ability to adjust the product's residence time drying chamber.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація, казеїн, сушарка, department of technological equipment and computer technologies of designing, intensification, casein, dryer, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Кіріяченко, В. О. Удосконалення установки та модернізація вихрової сушарки з метою інтенсифікації процесу сушіння молочного казеїну / В. О. Кіріяченко, Є. М. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 102.