Формування компетенцій організацій як чинника успішного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються види компетенцій, процес визначення та формування компетенцій. The types of competencies, the process of definition and formation of competencies are considered.

Опис

Ключові слова

компетенції організації, особистісні компетенції, діагностування компетенцій, competence of the organization, personal competencies, diagnosing competencies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Cтахурська, С. А. Формування компетенцій організацій як чинника успішного розвитку / С. А. Cтахурська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2018 р. - К. : НУХТ, 2018. - С. 45-46.