Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми організації обліково-аналітичної, фінансово- інвестиційної, маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості України, що дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of analytical accounting, financial, investment, marketing of food industry of Ukraine, which will more effectively formulate and implement development strategy, taking into account national and international experience.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, обліково-аналітична діяльність, фінансово-інвестиційна діяльність, маркетингова діяльність, accounting and analytical activities, Financial Investment Activities marketing, activities, food industries

Бібліографічний опис

Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 лист. 2014 р. — К.: НУХТ, 2014 р. — 382 с.

Зібрання