Безпека продовольчої сировини та харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах було розглянуто захист харчової сировини, напівфабрикатів, готової продукції, води на об'єктах харчової промисловості є одним з основних завдань ЦЗ в умовах надзвичайних ситуацій для переробних підприємств. Заходи щодо захисту продуктів харчування можна об'єднати в такі групи: організаційні; інженерно-технічні; заходи захисту сировини харчової продукції за допомогою тари, пакування, захисних покриттів та санітарно-профілактичні. In theses, securing of food raw material, ready-to-cook foods, prepared products, water was considered for the objects of food industry is one of basic tasks of civil defence in the conditions of emergencies for reprocessors. Measures in relation to defence of foodstuffs can be united in such groups: organizational; technical; measures of defence of raw material of food products by means of container, packing, sheeting and sanitary-prophylactic.

Опис

Ключові слова

безпека, сировина, біологічні небезпеки, захист продуктів, defence of foods, safety, raw material, biological dangers, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Заєць, В. А. Безпека продовольчої сировини та харчових продуктів / В. А.Заєць, Л. П. Нещадим // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції, 16 —17 листопада 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — С. 48-50.