Актуальність одержання термостійкого очищеного соку на Смілянському цукровому заводі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В ході аналізу одержаних даних було визначено, що вміст редукувальних речовин в клітинному соці впливає на ефект очищення дифузійного соку, вміст в ньому солей кальцію, забарвленість очищеного соку, на роботу випарної установки та продуктового відділення, при сталій витраті вапна в процесі основного вапнування та тривалості процесу.
It was certain during the analysis of the obtained data, that content of редукувальних substances in cellular соці influences on the effect of cleaning of diffusive juice, content in him salts of calcium, painted of the cleared juice, to work of the evaporated setting and food separation, at the permanent expense of lime in the process of the basic liming and duration of process.

Опис

Ключові слова

основне вапнування, basic defecation, карбонізація, дифузійний сік, кольоровість, saturation, diffusive juice, coloured, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Таран, В. В. Актуальність одержання термостійкого очищеного соку на Смілянському цукровому заводі / В. В. Таран, В. Ю. Виговський, Н. Й. Одородько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 75-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : тези доповідей. - 2009. - С. 183.