Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів (Патент на винахід № 32503)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до конструкції регулярних насадок, що використовуються в якості контактних пристроїв і дозволяє підвищити ефективність робіт посадки за рахунок створення коливального руху просічних елементів і більш раціонального використання енергії газу.Насадка складається з плоских вертикальних листів з просічними елементами, що повернуті навколо вертикальної осі, перпендикулярно до площини листа, мають зубчасті верхні і нижні краї.

Опис

Ключові слова

контактний пристрій, насадка, лист, зубчасті краї, contact device, packing, sheet, toothed edges, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід 32503, МПК 5 B01 J 19/32. Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів / Марценюк О. С., Гусейнов Р. Н. – № 4725546 ; заявл. 22.06.1989 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

Зібрання