Підвищення біодоступності нутрієнтів зерна шляхом механоактивування

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено, що всі позитивні зміни, які відбуваються у зерні під час його збагачення мікроелементами, заморожування, сублімації та механоактивування сприяють переходу значної кількості білків з важкорозчинного у легкорозчинний стан, і свідчать про складні конформаційні та деструктивні перетворення біополімерів рослинної сировини в ході цих процесів. Determined that all positive changes that occur in the grain during its enrichment of trace elements, freezing, sublimation and mehanoactivation facilitate the transition a large number of soluble proteins in the soluble state, and show complex conformational conversion of biopolymers and destructive plant material during these processes.

Опис

Ключові слова

біологічно активні речовини, біодоступність, механоактивування, диспергування, biologically active substances, bioavailability, mehanoactivation, dispersing, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Миколів, Т. І. Підвищення біодоступності нутрієнтів зерна шляхом механоактивування / Т. І. Миколів, Г. О. Сімахіна, О. М. Корихалова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 2(10). – С. 431–435.

Зібрання