Genetic Testing Implications for Insurance Market

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

страхування, страховий ринок, генетичні дослідження, генетична дискримінація, ефективність The research results of this paper provided the description of main advantages and disadvantages for life and health insurance markets based on the foreign experience where this technology has already been applied. The findings show that genetic testing technologies is a new underwriting method at the insurance market, but has a lot of benefits both for insurance market and for health care system as a method disease risk prediction. In addition, the main problems (issues) are related to the genetic discrimination of insureds (policyholders) and adverse selection at the insurance market. У науковому дослідження представлено детальний опис основних переваг та недоліків для ринків страхування життя та здоров’я застовання генетичних досліджень як методу оцінки ризиків грунтуючись на досвіді країн, що вже мають таку практику. Результати аналізу показали, що генетичні аналізи є новим та високотехнологічним методом андерайтингу, що має багато переваг як для ринку страхування, так і в цілому для системи охорони здоров’я, так як дає можливість оцінити ризик ймовірності того чи іншого захворювання.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, efficiency, insurance, insurance market,, genetic research, genetic discrimination, ефективність, страхування, страховий ринок, генетичні дослідження, генетична дискримінація

Бібліографічний опис

Arych, M. Genetic Testing Implications for Insurance Market / M. Arych, M. Levon // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичнї конференції, 18-19 листопада 2020р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 122-124.