Мілітарна природа суспільства Стародавнього Риму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлюється мілітарна природа існування суспільства у Стародавньому Римі та неодмінне поєднання існування імперії та постійного ведення війн державою з цією формою політичного устрою. Reveals the militaristic nature of society in ancient Rome and indispensable combination of the empire and the constant state of war with the maintenance of this form of political system.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, Стародавній Рим, мілітаризм, суспільство, держава, імперія, війна, Ancient Rome, militarism, society, state, empire, war

Бібліографічний опис

Лісна, А. В. Мілітарна природа суспільства Стародавнього Риму / А. В. Лісна, В. В. Жук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 4. – С. 123-124.