Методика розв’язання задач статики теорії композитних оболонок з декількома отворами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подана методика визначення напружень в композитних оболонках з декількома отворами. Використано модель оболонок типу Тимошенка. Застосовано метод скінчених елементів. The technique of definition of voltages in composite shells with several orifices is offered. The model of shells such as Timoshenko is used. The finite element method is used.

Опис

Ключові слова

композитні оболонки з декількома отворами, метод скінченних елементів, composite shells with several orifices, finite element method, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Богатирчук, А. С. Методика розв’язання задач статики теорії композитних оболонок з декількома отворами : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конф. “Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі ” / А. С. Богатирчук, К. І. Шнеренко, В. Ф. Годзула. - К.: НУХТ, 2013. - С. 39-40.