Дослідження та розробка архітектури інформаційно-комунікаційної системи підтримки заочного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пріоритетним напрямком процесу інформатизації сучасного суспільства стає інформатизація освіти, що передбачає забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимізації використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання.

Опис

Ключові слова

заочне навчання, архітектура інформаційно-комунікаційної системи, інформаційні технології, заочное обучение, архитектура информационно-коммуникационной системы, информационные технологии, correspondence course, Architecture Information and Communication, information Technology

Бібліографічний опис

Пєтухов, В. Дослідження та розробка архітектури інформаційно-комунікаційної системи підтримки заочного навчання / Володимир Пєтухов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 516-518.