Маршмелоу на фруктозі (Патент на корисну модель № 74807)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Патент на корисну модель № 74807 Україна, МПК (2012.01) A23G 3/00. Маршмелоу на фруктозі / Бондар Н. П., Коваленко І. О. – u201205237; заявл. 27.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. 21/2012, 2012 р. – 3 с.

Анотація

Маршмелоу містить желатин, патоку, воду та фруктозу. Marshmallow comprises gelatine, sugar syrup, water and fructose.

Опис

Ключові слова

маршмелоу, патока, фруктоза, marshmallow, sugar syrup, fructose, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Зібрання