Тарас Григорович Шевченко: лірика періоду заслання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено основні формальні та змістові риси поезії періоду заслання як чинники утворення бінарної опозиції «воля — неволя». The main formal and semantic features period of exile poetry as factors of formation of binary opposition "will - slavery."

Опис

Ключові слова

письменник, лірика, Тарас Шевченко, writer, lyrics, Taras Shevchenko

Бібліографічний опис

Шевчук, С. Тарас Григорович Шевченко: лірика періоду заслання / С. Шевчук, П. Черненко // Тарас Шевченко — світоч української духовності : всеукраїнська наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17 березня 2014 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2014. - С. 55-57.