Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, витрати, собівартість, витрати виробництва, облік, аналіз, аудит, фінансова звітність

Бібліографічний опис

Масло, А. О. Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості продукції : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Андрій Олександрович Масло; наук. керівник Людмилa Микoлaївнa Сoлoмчук. – Київ, 2022. – 84 с.