Психологічний аналіз самооцінки у юнацькому віці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах досліджено важливість самооцінки у юнацькому віці. Охарактеризовано основні напрямки аналізу самооцінки студентів. Визначено вплив високої та низької самооцінки на рівень особистісного зростання юнаків. In the article the importance of self-esteem in students is investigated. The main approaches to thе analysis of students’ self-esteem are characterized. The impact of high and low self-esteem on the level of personal growth is determined.

Опис

Ключові слова

юність, особистісне зростання, самооцінка, adolescence, personal growth, self-esteem, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Психологічний аналіз самооцінки у юнацькому віці / Н. О. Божок // Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : всеукраїнська науково-практична конференція. – К.: НУХТ, 2013. - С. 45-46.