Порівняльна характеристика властивостей насіння льону різних сортів, призначених для виробництва снеків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проведено дослідження органолептичних та фізико-хімічних властивостей насіння льону різних сортів з метою оптимального вибору сировини для створення снеків оздоровчого призначення. Показано, що снекова продукція має стабільний попит на ринку. Створення продукту із натуральної сировини, яка має високу харчову і біологічну цінність, дозволить забезпечити функціональні властивості лляних чіпсів. Запропоновано технологію чіпсів з насіння льону, в якій використані такі технологічні параметри, що забезпечують високий рівень збереження біологічно активних речовин сировини. The work conducted a study of the organoleptic and physico-chemical properties of flax seeds of different varieties with the aim of the optimal choice of raw materials for the production of health snacks. It is shown that snack products are in stable demand in the market. Creating a product from natural raw materials, which has high nutritional and biological value, will ensure the functional properties of flax chips. The technology of flax seed chips is proposed, in which technological parameters are used that provide a high level of preservation of biologically active substances of the raw material.

Опис

Ключові слова

насіння льону, снек, сорт, фізико-хімічні властивості, технологія, функціональний харчовий продукт, flax seeds, snack, variety, physicochemical properties, technology, functional food, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Порівняльна характеристика властивостей насіння льону різних сортів, призначених для виробництва снеків / Н. О. Стеценко, С. П. Краєвська // SWorld Journal. – 2020. – Issue № 4. – Part 1. – Р. 30–35.

Зібрання