Sources of financing for small and medium businesses in Great Britain

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Small and medium enterprises rather differ from large corporations by its structure of financing. There are the own funds and borrowed sources in the system of SME’s financing. The process of forming its own funds of the enterprise is related with the effective management and the activity of the organization as a well-organized structure.

Опис

Ключові слова

Small and medium enterprises, sources of financing, funds, external finance, малі та середні підприємства, джерела фінансування, зовнішнє фінансування, кафедра міжнародної економіки, внешнее финансирование, источники финансирования, малый и средний бизнес

Бібліографічний опис

Zanozovska, O. Sources of financing for small and medium businesses in Great Britain / O. Zanozovska // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки : матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі), 27 квітня 2017 р. – Житомир : ЖДТУ, 2017. –С. 159-161.