Біоконверсія промислових відходів у мікробні поверхнево-активні речовини з різноманітними біологічними властивостями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Унікальні властивості мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) зумовлюють їх використання у різноманітних галузях промисловості замість хімічно синтезованих аналогів. The unique properties of microbial surface-active agents (surfactants) determine their use in various industries instead chemically synthesized analogs.

Опис

Ключові слова

відходи, біологічні властивості, біоконверсія, waste, biological properties, bioconversion, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Біоконверсія промислових відходів у мікробні поверхнево-активні речовини з різноманітними біологічними властивостями / Т. П. Пирог // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 495.