Energy security

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

development, manufacture, solution, розвиток, рішення, виробництво, развитие, производство, решение, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Mala, O. Energy security / O. Mala // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 81-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів : тези доповідей, 23–24 квітня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – Ч. 4. – С. 280–281.