Становлення теорії економічного розвитку в контексті теорій відтворення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються особливості становлення теорії економічного розвитку у контексті еволюції теорій відтворення. The specify features of formation of economic development theory in the context of evolution of reproduction theories are examined.

Опис

Ключові слова

економічний розвиток, теорії відтворення, економічне зростання, economic development, reproduction theories, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Становлення теорії економічного розвитку в контексті теорій відтворення / С. В. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 77 наук. конф. молодих учених, аспір. і студ., 11 – 12 квітня 2011 р. - К. : НУХТ, 2011. - С. 198-199.